BMIBMI is de verhouding tussen uw lichaamsgewicht en uw lengte. Om een BMI te kunnen bepalen zullen we eerst het gewicht vaststellen en de lichaamslengte opmeten. Aan de hand van de hoogte van het BMI kan worden afgeleid in welke mate er een gezondheidsrisico kan optreden. Een te hoog BMI kan worden verbeterd door gewichtsverlies.